Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

FUTURO SEMPLICE


Oddiy kelasi zamon (future semplice)

      Fe’larning bu zamonda tuslanishi quyidagicha amalga oshadi:

Shaxs

1-tuslanish shakli

2-tuslanish shakli

3-tuslanish shakli

Cantare

Credere

Partire

Io

Canterò

Crederò

Partirò

Tu

Canterai

Crederai

Partirai

Lui/lei

Canterà

Crederà

Partirà

Noi

Canteremo

Crederemo

Partiremo

Voi

Canterete

Crederete

Partirete

Loro

Canteranno

Crederanno

Partiranno

 

Bunda:

1.       1-tuslanish fe’llari  а (-are) tovushini е ga o’zgartiradi (canterò).

2.       Ba’zi fe’llar kelasi zamonda boshqacha tuslanadi:

              Avere: avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno;
              Essere: sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno;
              Tenere: terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno;

3.       Ba’zi fe’llar bu zamonda ikki xil tuslanish variantiga ega:

                  Morire: a) morirò; b) morrò  (birinchi variant eng ko’p ishlatiladigani)


Qo’llanilishi:

  • Kelasi zamonda ro’y beradigan ish-harakat:

Ti scriverò. - senga yozaman

  • Taxmin ma’nosida:

Che ore sono? - soat nechi?

Saranno le dodici. - 12 bo’lgan bo’lsa kerak

Sarà a casa del suo amico (secondo me). - u do’stining uyida bo’lsa kerak (menimcha)

  • Gumon ma’nosida:

Dove sarà Paolo? - Paolo qayerda bo’lishi mumkin?

  • Kelasi zamonga aloqasi bo’lgan buyruq:

Farai come ti ho chiesto e non parlerai con nessuno di questo. - men so’raganday bajarasan va bu haqida hech kim bilan gaplashmaysan.


Mavzu yuzasidan


InItalia.uz © 2020-