Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

SON VA UNING TURLARI


Son (il numero)

Italyan tilida son so’z turkumi rodda ot bilan moslashadi. Ba’zi o’rinlarda ayrim sonlarning ishlatilishi bo’yicha ma’lum qoidalar mavjud. Italyan tilida ko’p xonali sonlarni bir-biridan ajratishmay yozishadi, shu sababli ba’zida bitta ko’p xonali son bir qatorni to’liq egallashi mumkin, masalan:

                1984 - millenovecentonovantaquattro

                999 999 - novecentonovantanovemila novecentonovantanove

Asosan, sanoq va tartib sonlar ajratiladi. Italyan tilida sonlarning quyidagi turlari mavjud:

Son turlari

Sanoq son (cardinali)

Tartib son (ordinali)

Ko’paytiruvchi son  (moltiplicativi)

Taqsim son (distributivi)

Kasr son (frazionari)

Jamlovchi son (colletivi)

(1) un, uno

(i) primo (first), ultimo (last)

Semplice

Uno a uno

Uno su uno

-

(2) due

(ii) secondo, secondario, penultimo (penultimate)

Doppio, duplice, duplicato, doppietta, duplex

Due a due

Due su due, un mezzo, metà

Ambo, ambedue, entrambi, paio, coppia

(3) tre

(iii) terzo, terzultimo (last but two)

Triplo, triplice, tripletta

Tre a tre

Tre su tre, un terzo

Terno, terna, trina

(4) quattro

(iv) quarto, quartultimo (fourth from the last)

Quadruplo, quadruplice

Quattro a quattro

Quattro su quattro, un quarto, quartino

Quartetto, quartina, quaterna

(5) cinque

(v) quinto, quintultimo (fifth from the last)

Quintuplo, quintuplice

Cinque a cinque

Cinque su cinque, un quinto

Quintetto, cinquina

(6) sei

(vi) sesto, sestultimo (six last)

Sestuplo

Sei a sei

Sei su sei, un sesto

Sestetto, sestina

(7) sette

(vii) settimo

Sèttuplo, settemplice

Sette a sette

Sette su sette, un settimo

-

(8) otto

(viii) ottavo

Ottuplo

Otto a otto

Otto su otto, un ottavo

-

(9) nove

(ix) nono

Nonuplo

Nove a nove

Nove su nove, un nono

-

(10) dieci

(x) decimo

Decuplo

Dieci a dieci

Dieci su dieci, un decimo

Decina

(11) undici

(xi) undicesimo, undecimo, decimoprimo

Undecennale

-

Undici su undici, un undicesimo

-

(12) dodici

(xii) dodicesimo

-

Dodici a dodici

Dodici su dodici, un dodicesimo

Una dozzina

(13) tredici

(xiii) tredicesimo, decimoterzo

-

Tredici a tredici

Tredici su tedici, un tredicesimo

-

(14) quattordici

(xiv) quattordicesimo

-

Quattordici a quattordici

Quattrodici su quattordici, un quattordicesimo

-

(15) quindici

(xv) quindicesimo

-

Quindici a quindici

Quindici su quindici

Quindicina

(16) sedici

(xvi) sedicesimo

-

Sedici a sedici

Sedici su sedici, un sedicesimo

-

(17) diciassette

(xvii) diciassettesimo

-

Diciassette a diciassette

Diciassette su diciassette

-

(18) diciotto

(xviii) diciottesimo, decimottavo

-

Diciotto a diciotto

Diciotto su diciotto, un diciottesimo

-

(19) diciannove

(xix) diciannovesimo, decimonono

-

Diciannove a diciannove

Diciannove su diciannove, un diciannovesimo

-

(20) venti

(xx) ventesimo

-

Venti a venti

Venti su venti, un ventesimo

Ventina

(21) ventuno

(xxi) ventunesimo

-

-

Ventuno su ventuno, un ventunesimo

-

(23) ventitré

(xxiii) ventitreesimo

-

-

Un ventitreesimo

-

(28) ventotto

(xxviii) ventottesimo

-

-

Ventotto su ventotto, un ventottesimo

-

(30) trenta

(xxx) trentesimo, trigesimo

-

-

Un trentesimo

Trentina

(40) quaranta

(xl) quarantesimo

-

-

Un quarantesimo

Quarantina

(50) cinquanta

(l) cinquantesimo

-

-

Un cinquantesimo

Cinquantina

(60) sessanta

(lx) sessantesimo

-

-

Un sessantesimo

Sessantina

(70) settanta

(lxx) settantesimo

-

-

Un settantesimo

Settantina

(80) ottanta

(lxxx) ottantesimo

-

-

Un ottantesimo

Ottantina

(90) novanta

(xc) novantesimo

-

-

Un novantesimo

Novantina

(100) cento

(c) centesimo

-

Cento a cento

Cento su cento, cento per cento, un centesimo

Un centinaio, un secolo

(500) cinquecento

(d) cinquecentesimo

-

-

Cinquecento su cinquecento, un cinquecentesimo

-

(1000) mille

(m) millesimo

-

Mille a mille

Mille a mille, un millesimo

Migliaio

(1.000.000) un milione

Milionesimo

-

-

Un milionesimo

-

Un miliardo

Miliardesimo

-

-

Un miliardesimo

-

 

Quyidagi holatlardan tashqari, sanoq sonlar oldidan, odatda, artikl ishlatilmaydi:

  1. Son jami mavjud miqdorni ifodalasa:

Gli otto impiegati - jami sakkizta xizmatkor
i dieci nipotini - o’nta nevara

  1. 13-asrdan boshlab asrlarni ko’rsatishda:

Il duecento (il'200) - il tredicesimo secolo - o’n uchinchi asr
il trecento (il'300) - il quattordicesimo secolo - o’n to’rtinchi asr
il quattrocento (il'400) - il quindicesimo secolo - o’n beshinchi asr va b.

  1. Sanani ko’rsatishda barcha sonlar aniq artikl qo’llanilgan sanoq sonlardan (birinchidan tashqari)  foydaliniladi:

Il due settembre, il quindici ottobre, l'otto marzo; ammo: il primo arpile (dicembre, gennaio…);

  1. Davrlar, ma’lum vaqtni ifodalaganda:

Gli anni venti - yigirmanchi yillar
gli anni trenta (quaranta, ottanta есс.) - o’ttizinchi yillar (qirqinchi, saksoninchi va b.)

  1. Vaqtni ko’rsatganda (soat):

Sono le due (tre, quattro...) - hozir soat ikki (uch, to’rt...)
È l'una e mezzo - bir yarim
sono le due meno cinque - beshta kam ikki


Mavzu yuzasidan

InItalia.uz © 2020-