Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

Apostrofning ishlatilishi


Avvalambor, apostrof — bu o’zimizning tutuq belgisi. Italyan tilida ikkita unli harfning yonma-yon kelishini oldini olish uchun (asosan bir xil talaffuz qilinadiganlarni) ko’pincha aspostrof («») ishlatiladi. Ya’ni birinchi so’zning oxirgi unli tovushi tushiriladi va tutuq belgisi bilan almashtiriladi. Biroq tutuq belgisi faqat birlikda ishlatilidi. Italyan tilida tutuq belgisining ishlatilishini quyidagi jadval orqali o’rganamiz:

Qoidaga binoan, unlidan oldin quyidagilarga tutuq belgisi qo’yiladi

MISOL

TARJIMA

Una

alcuna/nessuna

un’amica

nessun’altra

dugona

hech qanday boshqasi

LO va LA aniq artikllari

l’amico

l’amica

do’st

dugona

Yuqoridagi artikllar bilan kelgan predloglar

nell’anno 2021

all’università

2021-yilda

oliygohga

QUESTO va QUELLO

quest’anno

quell’albero

shu yil

o’sha daraxt

Bello/-a, santo/-a va jenskiy roddagi buona

Un bell’uomo

Sant’Antonio

Chiroyli erkak

Avliyo Antonio

LO va LA olmoshlari – vositali to’ldiruvchi vazifasida (avvalo o’zi kabi talaffuz qilinuvchi unli oldidan)

L’ho visto ieri

L’abbiamo incontrata in centro

Men uni kecha ko’rdim

Uni markazda uchratdik

mi, ti, si, ci, vi olmoshlari (o’xshash unli tovushdan oldin kelsa)

M’interessa molto

Bu menga juda qiziq

Ci o’rin ravishi unli bilan boshlanuvchi essere fe’li oldidan kelsa

C’è Mario?

C’era una volta…

Mario bormi?

Qachonlardir….

Anche yuklamasi io olmoshi bilan kelsa

Vengo anch’io

Men ham boraman

Odatda (har doim ham emas!) DI predlogi unli bilan boshlanuvchi so’zlar oldidan kelsa

d’inverno/d’estate

d’oro

qishda/yozda

tilla, tillada qilingan

DA predlogi tutuq belgisini olmaydi (uni DI predlogi bilan chalkashtirmaslik uchun)

 

Istisno: ba’zi turg’un birikmalar va ifodalardan tashqari

Sono statada amici

Sono andato da Anna

Dugonalarimnikida edim

Annanikiga bordim

d’altronde

d’altra parte

d’ora in poi

aytgancha, darvoqe, aytmoqchi

boshqa tarafdan

shu daqiqadan

 


06.02.2021
Shaxboz Mustafayev

Mavzu yuzasidan

InItalia.uz © 2020-