Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

"SU" PREDLOGI


“SU” predlogi ko’p hollarda “yuqorida”, “ustida”, “haqida”,"atrofida, chamasi" kabi ma’nolarda ishlatiladi.

“SU” predlogi quyidagi hollarda ishlatiladi:

Tarkib, mazmun

È un libro su Picasso.
Hanno discusso sulla situazione politica del paese.

Bu Pikasso haqidagi kitobi.
Ular davlatning siyosiy holati haqida muhokama qilishdi.

Yoshni chamalash

Quel bambino ha sui dieci anni.

Bu bolakay chamasi 10 yoshlarda.

Joydagi holat (hol)

Il tappeto è sul pavimento.
Il gatto è salito sull’albero.

Gilam polning ustida.
Mushuk daraxtga chiqdi.

Bir joyga yo'nalish

Andiamo sul balcone. Le finestre di casa mia danno sul parco pubblico.

Ayvonga chiqaylik. Uyimning derazalari istirohat bog‘iga qaragan.

Vaqt

Vediamoci sul tardi.

Kechroq ko‘rishamiz.

Son va hajm

Pesa sui sessanta chili.
  Questo abito costa sui cento euro.

Og‘irligi 60 kg atrofida.
Bu ko‘ylak 100 yevro atrofida turadi.

Holat

Lavora su commissione.
Licenziare su due piedi.

U buyurtmalar ustida ishlayapti.
Darhol bo'shatish.

Turli holdagi bo'linishlar

Ci sono solo tre studenti bravi su sette.
Questo supermercato è aperto 24 ore su 24.

7 ta talaba o‘rasida faqatgina 3 tasi qobiliyatli.
Bu supermarket 24 soat davomida ochiq.
InItalia.uz © 2020-