Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

"A" PREDLOGI


"A" predlogining asosiy ahamiyati - “yo'nalish”ni ifodalashidadir.
"A" predlogi quyidagi holatlarda va vazifalarda ishlatiladi:
 

Yo’nalish

Oggi Emma va a Roma. Gianni va a teatro con Stefania

Bugun Emma Rimga jo‘naydi. Janni Stefaniya bilan teatrga boradi.

Bir joydagi holat (hol)

Abitare a Roma è una fortuna.

Rimda yashash  - bu bir baxt.

Masofa

Il bar si trova a cento metri da qui. Il cinema è a due passi.

Bar bu yerdan yuz metr narida joylashgan. Kinoteatr ikki qadamlik yerda.

Usul, holat

Vado a scuola a piedi Bisogna imparare tutto a memoria.

Maktabga piyoda boraman. Hammasini yodda saqlashim kerak.

Chegara

Ho prestato un libro al mio amico.

Kitobimni do‘stimga berib turdim.

Vaqt

Lui si alza sempre a mezzogiorno. Di solito fanno cena alle 20.

U har doim kunning yarmida o‘midan turadi. Odatda kechki ovqat soat 20 da qilinadi.

Sabab

Rise alla battuta.

So‘zlari ustidan kuldi.

Yakun

Provvedimenti a sostegno della piccola industria. Andare a mangiare.

Kichik sanoatni qo‘llab-quvvatlash uchun uyushtirilgan tadbir.

Aniq yosh

A sedici anni parlava già molto bene l’inglese.

O’n olti yoshida ingliz tilini juda yaxshi gapirardi.

Asbob-vositalar

Riscaldamento a gasolio. Una partita a scacchi.

Dizel yoqilg'ili isitgich. Bir partiya shahmat o‘yini.

Sifat yoki о'zgacha ta’rif-tavsif

Una casa a due piani. Registratore ad alta fedeltà.

Ikki qavatli uy. Yuqori sifatli magnitofon.

Taqsimlash

Gli uccelli apparivano lontani a decine.

Qushlar uzoqdan ko‘rinardi.

Cheklash

A nostro avviso. A mio parere.

Bizning fikrimizcha. Mening qarashim bo’yicha.

Baho va o’Icham

Vendere a 2 euro il chilo.

Kilogrammini 2 yevrodan sotmoq.

Kesim

Prendere a modello.

Namunaga sifatida olmoq.


“A” predlogining ishlatilishi:

  • Harakat fe’Ilari + boshqa bir fe’Ining noaniq shakli (l'infinito) bilan:

Vado a studiare. - O’qishga borayapman.

Usciamo a comperare un libro. -  Kitob sotib olishga chiqayapmiz.

  • Boshlamoq (cominciare), davom etmoq (continuare), о’rganmoq (imparare), o’qitmoq (insegnare), uddasidan chiqmoq (riuscire), yubormoq (mandare) va boshqa fe’llari bilan:

Gli studenti finalmente cominciano a capire. - Nihoyat talabalar tushunushni boshlayapti.

Loro continuano a ridere. - Ular kulishni davom etirishmoqda.

I bambini imparano a camminare a un anno. - Bolalar bir yoshida yurishni о 'rganishadi.

Mavzu yuzasidan

InItalia.uz © 2020-