Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

TRAPASSATO PROSSIMO


Uzoq o’tgan davomli zamon (trapassato prossimo)

        Bu zamon, o’tgan davomli zamon (imperfetto) shaklida tuslangan avere yoki essere yordamchi fe’liga asosiy fe’lning sifatdosh (participio) shaklini qo’shish orqali yasaladi. Buni quyidagi jadval orqali tushunib olamiz:

  1. Avere yordamchi fe’li bilan:

Shaxs

1-tuslanish shakli

2-tuslanish shakli

3-tuslanish shakli

Lavorare

Credere

Sentire

Io

Avevo

Lavorato

Avevo

Creduto

Avevo

Sentito

Tu

Avevi

Avevi

Avevi

Lui/lei

Aveva

Aveva

Aveva

Noi

Avevamo

Lavorato

Avevamo

Creduto

Avevamo

Sentito

Voi

Avevate

Avevate

Avevate

Loro

Avevano

Avevano

Avevano

 

  1. Essere yordamchi fe’li bilan:

Shaxs

1-tuslanish shakli

2-tuslanish shakli

3-tuslanish shakli

Andare

Cadere

Partire

Io

Еrо

Andato (-a)

Еrо

Caduto (-a)

Еrо

Partito (-a)

Tu

Eri

Eri

Eri

Lui/lei

Era

Era

Era

Noi

Eravamo

Andati (-e)

Eravamo

Caduti (-e)

Eravamo

Partiti (-e)

 

Qo’llanilishi:

  • Uzoq o’tgan zamonda sodir bo’lgan ikkita ish-harakatdan birinchi bo’lib sodir bo’lganini ko’rsatadi. Ish-harakatdan biri uzoq o’tgan davomli zamonda (trapassato prossimo) ifodalaniladi, ikkinchisi esa o’tgan zamonda (passato prossimo), o’tgan davomli zamonda (imperfetto) yoki uzoq o’tgan davomli zamonda (trapassato p.) bo’ladi.

Ero stanca, perchè avevo lavorato tutto il giorno - toliqdim, chunki kuni bilan ishlagandim

  • O’tgan zamonda takrorlangan ish-harakatni ifodalash uchun (ergash gaplarda ishlatiladi):

Era un lavoro che avevo fatto una trentina di volte. - u shunday ish ediki, men uni o’ttiz martalab bajarganman.


Mavzu yuzasidan


InItalia.uz © 2020-