Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

YANGI SO'ZLAR


Ba'zi bir predloglar
Asosiy ranglarning italyancha nomlanishi
Oila a'zolarning italyan tilida nomlanishi

Italyan tilidagi eng ko'p qo'llaniluvchi +200 so'z


Italyancha

O’zbekcha

1

Io

Men

2

A

Yonida; -ga; -da

3

Acqua

Suv

4

Aguzzo, affilato

O’tkir

5

Ala

Qanot

6

Albero

Daraxt

7

Alcuni

Bir nechta

8

Altro

Boshqa

9

Animale

Hayvon

10

Anno

Yil

11

Asciugare

Quritmoq

12

Asciutto, secco

Quruq

13

Bagnato

Ho’l

14

Bambino

Bola

15

Bastone

Tayoq

16

Bere

Ichmoq

17

Bianco

Oq

18

Bocca

Og’iz

19

Bruciare

Yoqmoq

20

Buono

Yaxshi

21

Cacciare

Ov qilmoq

22

Cadere

Qulamoq, yiqilmoq

23

Caldo

Issiq

24

Cane

It

25

Cantare

Kuylamoq

26

Capelli

Soch

27

Carne

Go’sht

28

Cattivo

Yomon

29

Ceneri

Kul

30

Che

Nima

31

Chi

Kim

32

Cielo

Osmon

33

Cinque

Besh

34

Coda

Dum

35

Collo

Bo’yin

36

Colpire

Urilmoq

37

Combattere

Kurashmoq

38

Come

Qanday

39

Comminare

Yurmoq

40

Con

Bilan

41

Contare

Hisoblamoq

42

Corda

Arqon

43

Corno

Shox

44

Corretto

To’g’ri

45

Corteccia

Po’stloq

46

Corto

Qisqa

47

Cucire

To’qimoq

48

Cuore

Yurak

49

Dare

Bermoq

50

Dente

Tish

51

Destra

O’ng

52

Dire

Demoq

53

Diritto

To’g’ri, tekis

54

Distendersi

Yotmoq

55

Dividere

Bo’lmoq

56

Donna

Ayol

57

Dormire

Uxlamoq

58

Dove

Qayer

59

Due

Ikki

60

E

Va

61

Erba

O’t, maysa

62

Fegato

Jigar

63

Fiore

Gul

64

Fiume

Daryo

65

Fluire

Oqmoq

66

Foglia

Varaq

67

Foresta

O’rmon

68

Freddo

Sovuq

69

Frutta

Meva

70

Fumo

Tutun

71

Fuoco

Olov

72

Galleggiare

Suzmoq

73

Gamba

Oyoq

74

Gelare

Muzlamoq

75

Ghiaccio

Muz

76

Giallo

Sariq

77

Ginocchio

Tizza

78

Giocare

O’ynamoq

79

Giorno

Kun

80

Girare

Aylanmoq

81

Gonfiare

Shishmoq

82

Graffiare

Tirnamoq

83

Grande

Katta

84

Grasso

Yog’

85

In

-da

86

Intestine

Ichak-chavoq

87

La

U yer(da)

88

Lago

Ko’l

89

Largo

Keng

90

Lavare

Yuvmoq

91

Legare

Bog’lamoq

92

Lingua

Til

93

Liscio

Silliq

94

Lontano

Uzoq

95

Loro

Ular

96

Lui

U

97

Luna

Oy, mohitobon

98

Lungo

Uzun

99

Madre

Ona

100

Mangiare

Yemoq

101

Mano

Qo’l

102

Marcio

Aynigan

103

Mare

Dengiz

104

Marito

Er

105

Moglie

Xotin

106

Molti

Ko’p

107

Montagna

Tog’

108

Mordere

Tishlamoq

109

Morire

O’lmoq

110

Naso

Burun

111

Nebbia

Tuman

112

Nero

Qora

113

Neve

Qor

114

Noi

Мы

115

Noioso

Zerikarli

116

Nome

Ism, ot

117

Non

Inkor yuklamasi

118

Notte

Tun

119

Nuotare

Suzmoq, cho’milmoq

120

Nuovo

Yangi

121

Nuvola

Bulut

122

Occhio

Ko’z

123

Odorare

Hidlamoq

124

Orecchio

Quloq

125

Osso

Suyak

126

Padre

Ota

127

Pancia

Qorin

128

Pelle

Teri

129

Pensare

O’ylamoq

130

Perche

Chunki; nega

131

Pesante

Og’ir

132

Pesce

Baliq

133

Petto

Ko’krak

134

Piccolo

Kichik

135

Pidocchio

Bit

136

Piede

Oyoq (pastki qismi)

137

Pieno

To’la

138

Pietra

Tosh

139

Pioggia

Yomg’ir

140

Piuma

Pat

141

Pochi

Kam

142

Polvere

Chang

143

Pugnalare

Jarohatlamoq

144

Quando

Qachon

145

Quattro

To’rt

146

Quello

U

147

Questo

Bu

148

Qui, qua

Shu yer

149

Radice

Tomir

150

Respirare

Nafas olmoq

151

Ridere

Kulmoq

152

Rosso

Qizil

153

Rotondo

Dumaloq

154

Sabbia

Qum

155

Sale

Quyosh

156

Sangue

Qon

157

Sapere

Bilmoq

158

Scavare

Kovlamoq

159

Schiena

Orqa

160

Se

Agar

161

Sedere

O’tirmoq

162

Seme

Urug’

163

Serpente

Ilon

164

Sinistra

Chap

165

Soffiare

Puflamoq

166

Sole

Quyosh

167

Sottile

Ingichka

168

Spesso

Semiz

169

Spingere

Itarmoq

170

Sporco

Kir

171

Spremere

Qismoq

172

Sputare

Tupurmoq

173

Stare in piedi

Oyoqda turmoq

174

Stella

Yulduz

175

Strada

Yo’l

176

Stretto

Tor

177

Strofinare

Ishqalamoq

178

Succhiare

Shimmoq

179

Tagliare

Kesmoq, qiymoq

180

Temere

Qo’rqmoq

181

Tenere

Ushlamoq

182

Terra

Yer

183

Testa

Kalla

184

Tirare

Tortmoq

185

Tirare

Uloqtirmoq

186

Tre

Uch

187

Tu

Sen

188

Tutto

Hamma

189

Uccello

Qush

190

Uccidere

O’ldirmoq

191

Udire, sentire

Eshitmoq

192

Unghia

Tirnoq

193

Uno

Bir

194

Uomo

Erkak

195

Uomo

Odam

196

Uovo

Tuxum

197

Vecchio

Eski

198

Vedere

Ko’rmoq

199

Venire

Kelmoq

200

Vento

Shamol

201

Verde

Yashil

202

Verme

Chuvalcahng

203

Vicino

Yaqin

204

Vivere

Yashamoq

205

Voi

Siz

206

Volare

Xohlamoq

207

Vomitare

Ko’ngil aynimoq

InItalia.uz © 2020-