Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

O'zingizni qiziqtirgan mavzuni tanlang


Digramma va trigramma

Ushbu sahifada italyan tilida digramma va trigrammalarning qay vaqtda ishlatilishi va ularning bir-biridan farqi haqida so'z boradi.

31.01.2021

C’È yoki CI SONO?

Ushbu sahifada italyan tilida C’È yoki CI SONO larning qay vaqtda ishlatilishi va ularning bir-biridan farqi haqida so'z boradi.

24.01.2021

Italyan tilida EUFONIA hodisasi

Ushbu sahifada italyan tilida eufoniya hodisasi haqida so'z boradi.

24.01.2021

Qay biri ishlatiladi: "A" predlogimi yoki "IN"?

Ushbu sahifada italyan tilida "a" va "in" predloglarini qay o'rinlarda ishlatilishi to'g'risida so'z boradi

06.01.2021

Undov so'zlar — l'interiezione

Ushbu sahifada italyan tilida undovlar va uning turlari to'g'risida so'z boradi

30.12.2020

So'roq olmoshlari — i pronomi interrogativi

Ushbu sahifada italyan tilidagi so'roq olmoshlari to'g'risida so'z boradi

30.12.2020

Otlarda ko’plik — plurale dei nomi

Ushbu sahifada italyan tilida otlardagi ko'plik to'g'risida so'z boradi

30.12.2020

Modal fe'llar — i verbi modali

Ushbu sahifada italyan tilidagi modal fe'llar to'g'risida so'z boradi

30.12.2020

Birikmali unlilar — i dittong, i trittongi, lo iato

Ushbu sahifada italyan tilida undovlar va uning turlari to'g'risida so'z boradi

30.12.2020

InItalia.uz © 2020-